Klient:Gesig

Branża:Smart City

Technologie frontend:AngularJs, jQuery, Bootstrap, Grunt, Bower

Technologie backend:Java 8, Spring 4.x, RESTful Web Services, Websockets, Hibernate, Sqlight, Activemq, Postgresql, Cassandra, Solr, Mockito, Powemock, Swagger, Tomcat 8, Jenkins, Bash scripting

Traffic Control Center - Panel administracyjnyTraffic Control Center - AlertyTraffic Control Center - Pozwolenia użytkownikaTraffic Control Center - Schemat SkrzyżowaniaTraffic Control Center - MapaTraffic Control Center - UrządzeniaTraffic Control Center - Widok ogólnyTraffic Control Center - Przełączanie programu

Traffic Control Center

System służy do prowadzenia ciągłego, bieżącego monitoringu oraz zarządzania pracą urządzeń terenowych, które odpowiadają za sterowanie sygnalizacją świetlną oraz prowadzenie pomiarów ruchu na skrzyżowaniach w nadzorowanym obszarze.

Prowadzony w czasie rzeczywistym, ciągły nadzór nad urządzeniami sterującymi pozwala na bieżący podgląd cykli sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach zarządzanych przez system. Dzięki modułowi zarządzającemu, uprawniony dyspozytor posiada możliwość natychmiastowej zmiany trybu pracy sygnalizacji świetlnej oraz zaplanowania harmonogramów sterowania sygnalizacją indywidualnie dla każdego skrzyżowania, dnia tygodnia i zdefiniowanych dni specjalnych. Ponadto system gromadzi i archiwizuje dane statystyczne o ruchu pochodzące z pętli indukcyjnych oraz detektorów ruchu zainstalowanych na skrzyżowaniach.

Poza bieżącym podglądem aktualnych danych i informacji diagnostycznych, użytkownik

 w dowolnym momencie posiada również dostęp do rozbudowanego systemu raportowania, który pozwala na przeglądanie zarówno historycznych danych z urządzeń (statystyki ruchu, histogramy sygnalizacji świetlnej, logbook urządzenia), informacji diagnostycznych (informacje o statusie urządzeń i zgłaszanych alarmach) oraz administracyjnych (historia urządzenia w systemie, audyt użytkownika etc.).

Modułowa, warstwowa architektura systemu zapewnia elastyczność i możliwość łatwej rozbudowy o kolejne typy urządzeń i protokoły komunikacyjne. System jest przenośny, zaprojektowany do instalacji w dowolnym miejscu na świecie oraz w pełni konfigurowalny z poziomu interfejsu użytkownika.

Dzięki przejrzystemu interfejsowi, prezentującemu informacje za pomocą map, tabel, diagramów, wykresów i histogramów, użytkownik otrzymuje kompletne, efektywne narzędzie do kontroli, zarządzania oraz serwisowania urządzeń zarządzających sygnalizacją świetlną i pomiarem ruchu.

Referencje

Erwin Krisch

Dyrektor Produkcji

Do naszego ambitnego projektu polegającego na przepisaniu kompletnie od podstaw całego systemu sterowania ruchem drogowym wybraliśmy firmę LOYCON Systems.

Ośrodek sterowania ruchem drogowym GESIG reprezentuje najwyższy poziom w obwodzie regulacyjnym techniki ruchu drogowego. Koordynuje i synchronizuje zarówno podporządkowane ośrodki zakresowe i grupowe, jak i rozłożone pojedyncze zarządzenia do sterowania sygnalizacjami świetlnymi w przyłączonych sieciach. Najważniejsze wymogi jakościowe były zatem obok wysokiej stabilności i dostępności także skalowalność wertykalna i horyzontalna oprogramowania. Największym wyzwaniem była integracja kilku protokołów danych od różnych producentów, a następnie klarowna, jednolita prezentacja tej różnorodności w czasie rzeczywistym w interfejsie użytkownika.

W firmie LOYCON Systems i w jej zespole znaleźliśmy odpowiedniego partnera. Firmę LOYCON Systems szczególnie wyróżnia kompetencja, rzetelna wiedza fachowa w technologiach programistycznych oraz w opracowywaniu oprogramowania, jasne logiczne procesy produkcyjne i bardzo wysokie zaangażowanie. Polegamy na firmie LOYCON Systems jako wartościowej, godnej zaufania i bardzo kompetentnej firmie tworzącej oprogramowanie. Cieszymy się na dalszą współpracę.

Zobacz w oryginale

Dołącz do zadowolonych klientów LOYCON