Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:JSP, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 7, Java 7, PostgreSQL, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Log4j2, opencsv, oval, joda-time, guava

Analiza i Badanie Rynku (AiBR) - Drzewo produktówAnaliza i Badanie Rynku (AiBR) - Lista raportówAnaliza i Badanie Rynku (AiBR) - AsortymentAnaliza i Badanie Rynku (AiBR) - DystrybutorzyAnaliza i Badanie Rynku (AiBR) - Różne ceny

Analiza i Badanie Rynku (AiBR)

System ułatwiający kompletowanie i analizę cen rynkowych dla artykułów nabywanych przez jednostki Sądu. Za pomocą aplikacji użytkownicy posiadają dostęp do danych dotyczących cen artykułów oraz ich źródeł (biorąc pod uwagę zróżnicowanie ze względu na obszar przeprowadzonych badań).

Głównym zadaniem jest gromadzenie aktualnych informacji na temat cen i miejsca pochodzenia przedmiotów, co w sposób bezpośredni usprawnia procesy postępowania przetargowego. Do korzystania z aplikacji wystarczy przeglądarka internetowa oraz aktywne konto użytkownika.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:AngularJs, HTML5, Twitter Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 8, Java 8, PostgreSQL 9.4, Apache, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Cassandra, Ehcache, Log4j2, Fasterxml, opencsv, oval, joda-time, guava, Web Services (Apache CXF)

System Obsługi Przesyłek (SOP) - Lista zamówień złożonej korespondencjiSystem Obsługi Przesyłek (SOP) - Składanie zamówieniaSystem Obsługi Przesyłek (SOP) - Reklamacja i zamówienia duplikatu ZPOSystem Obsługi Przesyłek (SOP) - Formularz reklamacjiSystem Obsługi Przesyłek (SOP) - RaportySystem Obsługi Przesyłek (SOP) - Moduł administracji

System Obsługi Przesyłek (SOP)

System Obsługi Przesyłek (SOP) to samodzielny system umożliwiający kompletowanie zamówienia (rozumianego jako zgłaszanie liczby wysłanych paczek lub przesyłek w określonym zakresie czasu) poprzez import danych lub ręcznie oraz składanie reklamacji określonej przesyłki (posiadającej swój unikalny numer) krajowej i zagranicznej w jednostkach sądów w całej Polsce. Dzięki obsłudze czytnika kodów kreskowych pozwala także na sprawne sprawdzenie poprawności przesyłek fizycznie zwracanych do jednostek sądowych. Ponadto System umożliwia również drukowanie kopert oraz generowanie zbiorczych raportów dotyczących złożonych zamówień i reklamacji w ramach jednostki lub wybranego obszaru. 

Głównym zadaniem systemu SOP jest usprawnienie procesu komunikacji między dostawcą usług pocztowych a Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej. Do korzystania z aplikacji wystarczy przeglądarka internetowa oraz aktywne konto użytkownika. System obsługi przesyłek zintegrowany z kilkoma informatycznymi systemami operatora pocztowego. Jest również gotowy do integracji z innymi systemami informatycznymi.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:AngularJs, HTML, Twitter Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 8, Java 8, PostgreSQL 9.4, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Ehcache, Log4j2, oval

System Kontroli Zarządczej (SKZ) - PlanowanieSystem Kontroli Zarządczej (SKZ) - Szczegóły planuSystem Kontroli Zarządczej (SKZ) - Przypisanie zadaniaSystem Kontroli Zarządczej (SKZ) - MonitySystem Kontroli Zarządczej (SKZ) - AdministracjaSystem Kontroli Zarządczej (SKZ) - Uprawnienia

System Kontroli Zarządczej (SKZ)

System Kontroli Zarządczej umożliwia tworzenie oraz realizacje rocznych planów działalności. Plany składające się z celów i mierników pozwalają sprawować kontrolę zarządczą, a tym samym wspomagać zarządzanie w jednostkach sądów. System usprawnia cały proces zarządzania ryzykiem: identyfikowanie, monitorowanie i kontrole ryzyka poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych.

Ponadto System umożliwia generowanie raportu będącego sprawozdaniem rocznym z realizacji planu. Raport ten wraz z oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej, które również można wygenerować z Systemu, jest podstawą do rozliczenia rocznego jednostki.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:AngularJs, HTML5, Twitter Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 8, Java 8, PostgreSQL 9.4, Apache, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Log4j2, opencsv, oval, joda-time, Web Services (Apache CFX)

Planowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - Plan finansowyPlanowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - Saldo bankowePlanowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - HarmonogramPlanowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - Widok raportuPlanowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - Zarządzanie użytkownikami i dostawcamiPlanowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU) - Moduł administracji

Planowanie i Realizacja Budżetu (PiRB) - moduł Systemu Zarządzania Umowami (SZU)

Moduł rozbudowy SZU służy do przechowywania informacji dotyczących budżetu finansowego i jego realizacji. Program pozwala – przy pomocy kalkulacji – na precyzyjne zaprojektowanie i ewidencję Budżetu Finansowego za pomocą: umów, rezerwacji i pozostałych dokumentów finansowych. Budżet podzielony na kategorie główne i różne typy umożliwia prześledzenie kosztów, przychodów oraz stanów na określoną część roku (np. początek roku).

Płatności netto i brutto dynamicznie wpływają na graficznie przedstawione paski postępu realizacji umów i rezerwacji środków. Aplikacja umożliwia generowanie raportów w obrębie całej struktury budżetów, planów z wartościami planowanymi, po korekcie oraz wykonanymi, a także sprawozdań z realizacji planu. PIRB stworzony został przy użyciu najnowszych technologii, obsługiwanych przez urządzenia mobilne.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:JSP, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 7, Java 7, PostgreSQL, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Log4j2, opencsv, oval, joda-time, guava

System Zarządzania Umowami (SZU)

Najważniejszym założeniem aplikacji jest posiadanie informacji na temat podpisywanych umów w obrębie danej jednostki. System umożliwia tworzenie umów z podziałem na etapy, tworzenie umowy ramowej oraz obsługuje powiązanie z płatnościami i paragrafami. Rozbudowana funkcjonalność uprawnień użytkownika umożliwia pracę w obrębie wybranego oddziału, wydziału lub jednostki. 

Terminy płatności, wygaśnięcia umów są prezentowane w harmonogramie dostępnym dla wszystkich zalogowanych użytkowników. System Zarządzania Umowami jest aplikacją internetową, wymaga więc jedynie zainstalowanej przeglądarki internetowej, dostępu do sieci i aktywnego konta użytkownika.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:JSP, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX

Technologie backend:Tomcat 7, Java 7, PostgreSQL, Hibernate, Spring 4, SpringMVC, SpringSecurity, Jasper Report, Log4j2, opencsv, oval, joda-time, guava

System Zarządzania Majątkiem (SZM)

Aplikacja SZM służy przede wszystkim do przechowywania informacji dotyczących majątku sądu. Mogą nimi być: wszelkiego typu nieruchomości, działki, budynki, pomieszczenia oraz urządzenia i wartości niematerialne do nich przynależące. SZM to jedyny w Polsce system dla sądów, który umożliwia tworzenie dynamicznej i elastycznej struktury budynku lub innej nieruchomości wraz z wyposażeniem i planowanymi przeglądami, indywidualnej dla każdej  jednostki

Dzięki zastosowaniu nowej technologii aplikacja dostępna jest dla wszystkich sądów w jednym miejscu, nie wymaga dodatkowej instalacji, a jedynie aktywne konto użytkownika. Dynamiczna struktura i łatwość użytkowania bardzo szybko przyczyniły się do rozpowszechnienia aplikacji wśród innych jednostek.

Klient:Ministerstwo Sprawiedliwości

Branża:Administracja publiczna

Technologie frontend:JBoss 7.1.1, Java 1.7, Jasper Report, Postgresql, VFS, REST, SOAP.

Technologie backend:Java 1.7, Java 1.8, Java Swing, WebStart, CXF.

System Składania Zamówień (SSZ)

Aplikacja wdrożona centralnie ma na celu realizować, koordynować i nadzorować przebieg zgłaszania zapotrzebowania i składania zamówienia dla poszczególnego wydziału, oddziału, jednostki i obszaru apelacji na terenie całego kraju. System posiada rozbudowane uprawnienia umożliwiające nadzór nad prawidłowym przebiegiem zamówień w obrębie zakupów centralnych dla wszystkich sądów.

Sposób raportowania w przystępny sposób obrazuje zapotrzebowanie i zamówienia realizowane na poziomie każdego dysponenta. Kompleksowa obsługa i wsparcie dysponenta najwyższego stopnia w łatwy sposób umożliwia prześledzenie każdego etapu składania zamówienia i zapotrzebowania dla każdej, nawet najmniejszej jednostki.

Referencje

Dołącz do zadowolonych klientów LOYCON